10.12.2018 / Lucie Königová / záznam přednášky (Ne) Gramotný rodič