15.06.2023 / Stream konference / člověk v tísni / Summit světových škol